Υπηρεσία Σύστασης Πελατών


Υπηρεσία Σύστασης Πελατών

Μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας της “Value Services”, δίνεται η δυνατότητα της σύστασης πελατών για μία ή και περισσότερες υπηρεσίες όπως:

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
  • Ταμειακά Συστήματα
  • Τερματικά Συναλλαγών - POS
  • Εφαρμογές Λογισμικού ERP - CRM
  • Ασφαλιστικά Προγράμματα
  • Ηλεκτρική Ενέργεια
  • Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο mail με τα στοιχεία του πελάτη στην "Value Services", η οποία αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την επικοινωνία και το σύνολο της διαδικασίας για την ένταξή του υποψήφιου πελάτη στην υπηρεσία, χωρίς καμία επιπλέον ενασχόληση του συνεργάτη.

Κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο συνεργάτης λαμβάνει προμήθειες για κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες.