Υπηρεσία Σύστασης Πελατών


Υπηρεσία Σύστασης Πελατών

Σε όλα τα συνεργαζόμενα σημεία δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης της πρωτοποριακής πλατφόρμας της “Value Services”, μέσω της οποίας θα μπορεί ο συνεργάτης να συστήνει πελάτες για μία ή και περισσότερες υπηρεσίες όπως:

  • Ηλεκτρική Ενέργεια
  • Ασφαλιστικά Προγράμματα
  • Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία
  • Πρόγραμμα Loyalty

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο mail με τα στοιχεία του πελάτη στην "Value Services", η οποία θα αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την επικοινωνία και το σύνολο της διαδικασίας για την ένταξή του υποψήφιου πελάτη στην υπηρεσία, χωρίς καμία επιπλέον ενασχόληση του συνεργάτη.

Ο συνεργάτης θα λαμβάνει προμήθεια κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών, καθώς επίσης και ποσοστό επί των συνολικών αγορών των πελατών που έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Loyalty, τόσο για τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν στο δικό του κατάστημα, όσο και για τις αγορές σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα που συμμετέχει στο πρόγραμμα