Υπηρεσία Σύστασης Πελατών


Υπηρεσία Σύστασης Πελατών

Μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας της “Value Services”, δίνεται η δυνατότητα της σύστασης πελατών για μία ή και περισσότερες υπηρεσίες όπως:

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
  • Ηλεκτρική Ενέργεια
  • Ασφαλιστικά Προγράμματα
  • Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία
  • Στεγαστικά Δάνεια
  • Επιχειρηματικά Δάνεια
  • Αναπτυξιακά Προγράμματα

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο mail με τα στοιχεία του πελάτη στην "Value Services", η οποία αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την επικοινωνία και το σύνολο της διαδικασίας για την ένταξή του υποψήφιου πελάτη στην υπηρεσία, χωρίς καμία επιπλέον ενασχόληση του συνεργάτη.

Κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο συνεργάτης λαμβάνει προμήθειες για κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες.