Υπηρεσία Σύστασης Πελατών

Μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας της “Value Services”, δίνεται η δυνατότητα της σύστασης πελατών για μία ή και περισσότερες υπηρεσίες όπως:

  • Στεγαστικά Δάνεια
  • Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
  • Εφαρμογές Λογισμικού
  • Κατασκευή Site & E-shop
  • Ηλεκτρική Ενέργεια

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο mail με τα στοιχεία του πελάτη στην "Value Services", η οποία αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την επικοινωνία και το σύνολο της διαδικασίας για την ένταξή του υποψήφιου πελάτη στην υπηρεσία, χωρίς καμία επιπλέον ενασχόληση του συνεργάτη.

Κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο συνεργάτης λαμβάνει προμήθειες για κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες.