Υπηρεσία Σύστασης Πελατών


Υπηρεσία Σύστασης Πελατών

Μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας της “Value Services”, δίνεται η δυνατότητα της σύστασης πελατών για μία ή και περισσότερες υπηρεσίες όπως:

 • Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Ανέπαφα Τερματικά POS
 • Ηλεκτρική Ενέργεια
 • Ασφαλιστικά Προγράμματα
 • Εταιρική Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία
 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Εξειδικευμένες Εφαρμογές Λογισμικού:
  • Cloud ERP
  • E-shop Connector με ERP
  • Εφαρμογή Καταστημάτων Εντατικής Λιανικής

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο mail με τα στοιχεία του πελάτη στην "Value Services", η οποία αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την επικοινωνία και το σύνολο της διαδικασίας για την ένταξή του υποψήφιου πελάτη στην υπηρεσία, χωρίς καμία επιπλέον ενασχόληση του συνεργάτη.

Κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο συνεργάτης λαμβάνει προμήθειες για κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες.