Ηλεκτρική Ενέργεια


Ηλεκτρική Ενέργεια

Εκτός από τη ΔΕΗ, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται πλέον και ιδιωτικές εταιρίες που προμηθεύουν ρεύμα σε σπίτια και επιχειρήσεις, οι οποίες είναι γνωστές ως «εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας».

Στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης, το ποσοστό της ΔΕΗ στην αγορά ρεύματος δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% έως τις 31/12/2020. Από το σύνολο των μετρητών στην ελληνική αγορά, που υπολογίζονται στα 7,4 εκ. το μερίδιο της ΔΕΗ ανέρχεται σήμερα στο 83%.

Τα μέλη του δικτύου μας έχουν τη δυνατότητα να προωθούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ηλεκτρικής Ενέργειας, προσεγγίζοντας εύκολα τον καταναλωτή μέσω της υπηρεσίας "Πληρωμής Λογαριασμών”.

Η επιλογή εναλλακτικού παρόχου ενέργειας  είναι πολύ απλή και δεν απαιτεί την αλλαγή του μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησης. Το μόνο που απαιτείται είναι η υπογραφή σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από εναλλακτικό πάροχο , προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οικιακή ή την επαγγελματική παροχή.

Στα ήδη συνεργαζόμενα σημεία πληρωμής λογαριασμών, η εξόφληση λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ξεπερνά το 60% των συνολικών πληρωμών.

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας