Σχετικά με ΕμάςΣχετικά με Εμάς

Σε στρατηγική συνεργασία με μεγάλους Διεθνείς & Ελληνικούς Οργανισμούς, η Value Services δημιούργησε το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρέχοντας στους καταναλωτές προϊόντα & υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητά τους.

Η Value Services ιδρύθηκε και διοικείται από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία, προερχόμενοι από κορυφαίους κλάδους της ελληνικής αγοράς με βαθιά γνώση στη διαχείριση δικτύων πωλήσεων. Με στόχο την άρτια υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων και των σημείων - Spots ολόκληρης της Επικράτειας, η εταιρία διαθέτει έμπειρα στελέχη και εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ως εταιρία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου πωλήσεων, η Value Services σε στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα έχει αναλάβει την δημιουργία και υποστήριξη πανελλαδικού δικτύου επιχειρήσεων με σκοπό την πραγματοποίηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Επιπλέον, έχει συνάψει συνεργασία με κορυφαίες στο είδος τους εταιρίες για την ανάπτυξη των υπηρεσιών τους, μέσω ειδικών πακέτων προγραμμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του δικτύου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στους πελάτες τους.

Οι Αξίες μας

Οι αξίες της Value Services είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιχειρηματική ηθική, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, ώστε να τηρούνται οι αρχές της έναντι συναδέλφων, πελατών και προμηθευτών.

Διαχειρίζεται με συνέπεια και αξιοπιστία τα έργα και τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει, μέσω ενός ποιοτικού δικτύου πωλήσεων, παρέχοντας και εξασφαλίζοντας πάντα τις βέλτιστες λύσεις για την εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή.

Ο Στόχος μας

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην αξιοποίηση εξειδικευμένων λύσεων χρησιμοποιώντας αξιόπιστες και σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε οι πελάτες μας να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα της επιχείρησής τους.

Αυτό επιτυγχάνεται με

  • Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών από επιλεγμένα και πιστοποιημένα δίκτυα πωλήσεων, διασφαλίζοντας τον τελικό σκοπό με τον ποιοτικότερο τρόπο και τις πιο αναβαθμισμένες μεθόδους.
  • Διαχείριση κάθε εξειδικευμένης υπηρεσίας μέσω του δικτύου πωλήσεων και των σημείων - Spots.
  • Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης από το καταναλωτικό κοινό για τα σημεία του δικτύου πωλήσεων της Value Services, με τη διεύρυνση της παρουσίας μας στην Ελληνική Αγορά, προσφέροντας στον τελικό καταναλωτή σύγχρονες και ποιοτικές διαδικασίες χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
  • Την υπεύθυνη συμβολή μας στην διαχρονική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των συνεργατών μας.
  • Τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός οργανισμού στον οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι, συνεργάτες, στελέχη και εργαζόμενοι, θα μπορούν να ικανοποιούν τις διοικητικές, κοινωνικές και οικονομικές φιλοδοξίες τους, με γνώμονα πάντα την κοινωνική ευθύνη, το ήθος και την αξιοπιστία.