Συνεργάτες ΕΣΠΑ


Συνεργάτες ΕΣΠΑ

H  Value Services, σας προσφέρει τη δυνατότητα ένταξης των πελατών σας σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ, με την απλή μέθοδο της σύστασης!

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας της “Value Services”.

Η Εταιρία μας, μέσω εξειδικευμένων συμβούλων, αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την επικοινωνία και το σύνολο της διαδικασίας για την ένταξή του υποψήφιου πελάτη στα Επιδοτούμενα Προγράμματα, χωρίς καμία δική σας ενασχόληση.

Ως συνεργάτες μας, λαμβάνετε αμοιβή 15% επί της Οικονομικής Πρότασης που έχει γίνει αποδεκτή από τους πελάτες σας και έχουν προκύψει από δική σας σύσταση.