Λογιστικά Γραφεία


Λογιστικά Γραφεία

Η Value Services, σε συνεργασία με λογιστικά γραφεία και εξουσιοδοτημένους τεχνικούς συμβούλους εγκατάστασης ταμειακών συστημάτων, ανέλαβε την προώθηση ταμειακών συστημάτων νέας γενιάς με δυνατότητα διασύνδεσης με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και απομακρυσμένης άντλησης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του λογιστή της επιχείρησης.

Η εταιρία μας, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα συνεργαζόμενα Λογιστικά Γραφεία να προωθούν στους πελάτες τους τα πλέον εξελιγμένα ταμειακά συστήματα, αυξάνοντας τα έσοδα του γραφείου τους.

Μέσω πρωτοποριακής πλατφόρμας ολοκληρώνεται η καταχώρηση όλων των απαραίτητων εγγράφων και αποστέλλεται αυτοματοποιημένο Email με τα στοιχεία του πελάτη στην "Value Services", η οποία αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την επικοινωνία και το σύνολο της διαδικασίας για την παραγγελία και την εγκατάσταση του ταμειακού συστήματος, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σύμβουλο, στο κατάστημα του πελάτη.

Το συνεργαζόμενο Λογιστικό Γραφείο λαμβάνει προμήθεια κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών.