Δίκτυο Συνεργατών


Δίκτυο Συνεργατών

H  Value Services, σε στρατηγική συνεργασία με μεγάλους Διεθνείς & Ελληνικούς Οργανισμούς, προσφέρει στους συνεργάτες της τη δυνατότητα δημιουργίας του δικού τους δικτύου παροχής εναλλακτικών υπηρεσιών, για μία ή και περισσότερες υπηρεσίες όπως:

 • Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Ανέπαφα Τερματικά POS
 • Ηλεκτρική Ενέργεια
 • Ασφαλιστικά Προγράμματα
 • Εταιρική Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία
 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Εξειδικευμένες Εφαρμογές Λογισμικού:
  • Cloud ERP
  • E-shop Connector με ERP
  • Εφαρμογή Καταστημάτων Εντατικής Λιανικής

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας της “Value Services”, η οποία αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την επικοινωνία και το σύνολο της διαδικασίας για την ένταξή του υποψήφιου πελάτη στην εκάστοτε υπηρεσία, χωρίς καμία επιπλέον ενασχόληση του συνεργάτη.

Κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ο συνεργάτης λαμβάνει προμήθειες για κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί είτε από τον ίδιο είτε από το δίκτυό του.